Algemene Voorwaarden / General Conditions

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op de service-overeenkomst die u heeft met Co-Office B.V. of met de rechtspersoon waarvoor Co-Office B.V. als Dienstverlener in de plaats is gesteld en/of als rechtsgeldig vertegenwoordiger optreedt. De laatst geupdated versie is altijd van toepassing.

On this page you will find the general terms and conditions that apply to the service agreement you have with Co-Office B.V. or with the legal entity for which Co-Office B.V. has been substituted as a Service Provider and/or acts as a legal representative. The most recently updated version always applies.

 

NL EN
2023 02-01-23 NL 02-01-23 EN
2022 19-02-22 NL
2021 24-06-21 NL 24-06-21 EN
2020