Wat is een huurtermijn of huurperiode?

Een huurtermijn of huurperiode is simpelweg de lengte van de tijd waarvoor iemand een bepaalde (kantoor)ruimte huurt. Dit kan zo weinig zijn als een maand of tot meerdere jaren. De term huurtermijn wordt meestal gebruikt om aan te geven wat de minimale of eerste termijn van huurcontract beslaat. Een huurperiode verwijst doorgaans naar een korte termijn huurcontract, vaak minder dan 12 maanden.

Huurtermijnen voor kantoren, winkels en horeca.

In het bedrijfsonroerend goed (BOG), denk aan kantoorgebouwen, winkels en horeca, worden vaak huurcontracten van 5 en 10 jaar gesloten. Contracten met een huurtermijn van 2 jaar worden geclassificeerd als flexibele contracten.

Voor Horecaondernemers en winkeliers is er binnen het huurrecht een hogere bescherming, dit omdat deze bedrijven vaak meerdere investeringen doen aan het gebouw dat ze huren. Ook bouwen ze een naam en reputatie op gekoppeld aan de plaats waar de ruimte wordt gehuurd. Deze reputatie vertegenwoordigd een bepaalde waarde die beschermd wordt met wet en regelgeving.

Algemene huurtermijnen voor bedrijfsruimtes.

Bij bedrijfsruimtes in het algemeen geldt de ontruimingsaanzegging. Dit betekent dat een huurder het recht heeft het bedrijfsobject na opzegging nog ten minste twee maanden te huren. Verder kan een rechter in sommige gevallen beslissen de ontruimingstermijn met 1 jaar te verlengen, met als voorwaarde dat de huurder aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Het aanvragen van zo’n verlenging van de ontruimingstermijn kan maximaal 3 keer door de huurder worden aangevraagd.

G

I

J

L

M

P

Q

X

Y