Wat is een Opzegtermijn? De betekenis van een opzegtermijn in een huurcontract?

Opzegtermijn betekenis: De opzegtermijn is de periode tussen het moment van opzeggen en daadwerkelijke beëindiging van de huurovereenkomst. De opzegtermijn wordt altijd vastgelegd in het huurcontract. De executie ervan is mede afhankelijk van de lopende contractperiode en de afspraken omtrent een eventuele verlenging.

Opzegtermijnen bij het verlengen van de huurovereenkomst.

Bij een contract voor bepaalde tijd zonder afspraken over verlenging eindigt de overeenkomst na de afgesproken contractperiode.

Indien sprake een verlenging van de overeenkomst is opgenomen na de eerste huurperiode voor bepaalde tijd dien je rekening te houden met de opzegtermijn als je de overeenkomst wilt beëindigen.

Voorbeeld van wat een opzegtermijn precies betekent.

Voorbeeld: De opzegtermijn is twaalf maanden, de lopende huurovereenkomst eindigt op 31-12-2025 en wordt daarna aansluitend automatisch verlengd voor bepaalde of onbepaalde tijd. Wil je dat de overeenkomst daadwerkelijk eindigt op 31-12-2025 dan dien je voor 01-01-2025 de overeenkomst op te zeggen.

De opzegtermijn van twaalf maanden valt dan binnen je lopende huurperiode.
Als je na 01-01-2025 de overeenkomst opzegt eindigt de overeenkomst bij een verlenging voor bepaalde tijd na die bepaalde tijd. Bij een verlenging voor onbepaalde tijd eindigt de overeenkomst twaalf maanden nadat de opzegging door verhuurder is ontvangen.

De opzegtermijn bij Co-Office.

Bij Co-Office heeft de eerste huurperiode / contracttermijn meestal een minimale duur van twaalf maanden. Daarna wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met een wederzijdse opzegtermijn van drie tot twaalf volledige kalendermaanden.

G

I

J

L

M

P

Q

X

Y